Cloe z Němečanky

Veteránšampion ČR

Otec

Matka

SA: 3

Zkoušky

Výstavy a tituly